Præstelige tanker

Lyt til Valgmenighedens præstens tanker om aktuelle emner i den tid, vi er i.Der kommer små film i løbet af den kommende tid.

  • Den 1. er om hamstring og hvad det gør ved mennesker.
  • Den 2. er om etik: Hvad er vigtigst for dig, lyst eller pligt? Skal man yde
    før man kan nyde – eller nyde, før man kan yde…
  • Den 3. er om HÅB, – alt det, fornuften ikke kan bruge til noget, men som vi ikke desto mindre har så ganske hårdt brug for. Håbet, der ikke har brug for viden og sandsynlighedsberegning, men som kan nøjes med tro og tillid…
  • Den 4 er om BØN – Bøn er et kald UDAD. En henvendelse, der går fra den bedende og ud mod altings Skaber. Det gælder ikke om at finde på flotte ord – bønnen er ikke en præstation, men en hengivelse til livet selv. I bønnen giver vi slip på og selv – og det er en ganske vigtig ting at opøve sig i. For livets mening findes udenfor os selv. I kærlighedens fællesskab – med Vorherre og hinanden.
Luk menu