Generalforsamling 2021

Årets generalforsamling er, som allerede annonceret, udskudt til torsdag d. 24. juni.

Vi afholder generalforsamlingen i teltet på Søndermarksvej 43 kl. 19.00. Dagsorden iflg. vedtægterne. Generalforsamlingen danner forum for, at vore medlemmer kan påvirke – og drøfte – menighedens daglige virke.

Dette er der altid brug for, hvis man vil være en levende menighed, og det er bestemt ikke blevet mindre efter så atypisk en periode. Vi håber på at se så mange medlemmer, som muligt, så vi kan åbne for gode, grundtvigske drøftelser. Vel mødt!

På vegne af bestyrelsen,

Formand Frans M. Pedersen

Luk menu