Sensommermøde i Balle

Traditionen tro mødes de fem østjyske, grundtvigske valgmenigheder til fælles sensommermøde sidst i august.

I år afholdes mødet i Balle Valgmenighed søndag d. 29. august kl. 10-16. Temaet i år er Den nye Højskolesangbog, hvilket vil blive udfoldet gennem fællessang og foredrag ved forstander på Ollerup efterskole Mette Sanggaard Schultz, som har siddet i højskolesangbogsudvalget.

Vi begynder med kaffe kl. 10.00, efterfulgt af gudstjeneste kl 10.30. Herefter byder programmet bl.a. på frokost, fællessang og foredrag. Pris for arrangementet er 200 kr, dog deltager unge under 18 år gratis. Tilmelding til Signe Helbo senest torsdag d. 19. august. Vel mødt!

Luk menu