Grundtvig lever i Harlem!

Traditionen tro markerer vi Grundtvigs fødselsdag med gudstjeneste i Vivild kirke efterfulgt af mandsmindeforedrag i konfirmandstuen. I år finder gudstjenesten sted søndag d. 12. september kl. 19.00.

Efterfølgende vil journalist og bestyrelsesmedlem i valgmenigheden, Jack Jackson, holde mandsmindeforedrag for os. Dette byder i år på et inspirerende møde med præsten Norm Eddy, som brugte Grundtvig som forbillede til at løfte Harlem fra armod.

Pris: 50 kr. for foredrag, kaffe og kage. Alle er velkomne og tilmelding er ikke en forudsætning!

Luk menu