Generalforsamlingen er fastsat til torsdag den 25. juni 2020.

Dagsorden, formandens beretning og regnskabet for 2019 kan se i kalender for den 25. juni.

 • Der indkaldes til generalforsamling den 25. juni 2020.
 1. Dagsorden i h.t. vedtægternes §5:
 2. Valg af dirigent.
 3. Valg af referent samt stemmetællere.
 4. Formandens beretning.
 5. Fremlæggelse af regnskab og budget.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
 8. Valg af revisor samt suppleant.
 9. Evt.
Bilag til generalforsamlingen 2020
 1. Formandens beretning
 2. Regnskab 2019
 3. Referat af generalforsamlingen 2020
 
Luk menu