Grundet den fortsat uvisse situation har konfirmanderne og Signe besluttet at udskyde årets konfirmation til senere på sommeren i stedet for at afvikle konfirmationerne palmesøndag, som vores skattede tradition ellers foreskriver.
Beslutningen om at udskyde har givet konfirmandfamilierne ro på til bedre at kunne planlægge. Samtidig forlænges undervisningsforløbet, hvilket er kærkomment, da undervisningen fra februar og en tid frem vil foregå digitalt. Måske vi igen kan synge sammen udenfor, som vi gjorde ved sidste års sommerkonfirmation?

Valgmenigheden afholder altid konfirmation Palmesøndag. Således er man aldrig i tvivl om, hvilken dato konfirmationen falder. Dette er en stor fordel, når konfirmationsfesten skal planlægges. Om konfirmationen finder sted i Vivild eller Vejlby kirke afhænger af ønskerne for årets konfirmander. Da valgmenigheden er et fællesskab på tværs af sognegrænser, kommer konfirmanderne typisk fra et større område, hvorfor der er flere forhold, man skal tage højde for, når konfirmationen – og konfirmandiundervisningen – fastsættes. Medlemsskab af valgmenighedn er en forudsætning for at blive konfirmeret i valgmenigheden. Er man endnu ikke medlem, men ønsker at høre mere om muligheden, kan man kontakte vores præst, Signe Helbo, eller læse mere under fanen “bliv medlem” her på siden. Vi har typisk mellem 5-10 konfirmander om året. De mindre hold betyder, at der er en anden nærhed i undervisningen – ligesom der er plads til at hver enkelt konfirmand bliver set og hørt. Vi har undervisning to timer om ugen med opstart i september, ligesom der er to heldagsundervisninger i løbet af året; én i løbet af efteråret og én i løbet af foråret. Her tager vi på en faglig relevant udflugt.

Luk menu