Valgmenighedens læsekreds mødes 5-6 gange om året. Romanerne er udvalgt med baggrund i ønsker fra læsekredsens medlemmer. Vi mødes kl. 19 i konfirmandstuen på Søndermarksvej 43 i Vivild, hvorefter vi tager en runde, hvor alle fremmødte får lov til at komme med deres umiddelbare tanker om værket. Dernæst diskutterer vi de emner, der har vist sig interessante. Undervejs serveres kage og kaffe, ligesom vi indleder og afslutter aftenen med sang fra højskolesangbogen. Alle er velkomne til at deltage uagtet øvrig tilknytning til menigheden!

 Sæsonen byder på følgende romaner:

  • 24. september: Tilværelses Ulidelige Lethed af Kunera
  • 19. november: “Intet Retsligt Efterspil” af Claudio Magris
  • 16. januar: “Ved Ishavet” af Lars Johansson
  • 5. marts: “Midaqgyden” af Naguib Mahfouz
  • 21. april: “KIM – Kim Malthe-Bruuns Dagbog og Breve 1941-1945”
Nye læsere er altid velkomne
Luk menu