Vi plejer at tilbyde alle 3. klassere i Vivild et minikonfirmandforløb i løbet af foråret. Sidste forår blev 3. klasserne desværre snydt, da alting pludselig lukkede ned. For nuværende kan vi desværre heller ikke tilbyde et forløb. Dog arbejder Signe på at tilbyde begge årgange, altså de nuværende 3. og 4. klassere, et forløb senere på foråret, hvis situationen tillader det. Hold jer opdaterede på vores hjemmeside eller på Facebook, hvis det er noget, I har interesse i.

I efteråret afholder valgmenigheden 6 ugers minikonfirmandforløb i Allingåbro – tilsvarende 6 uger i Vivild om foråret. Da vi ikke har lokaler i Allingåbro, har vi fået lov til at låne et lokale på Allingåbroskolen, mens undervisningen i Vivild foregår i valgmenighedens konfirmandstue på Søndermarksvej 43. Undervisningen tilbydes alle 3. klassere – uagtet øvrig tilknytning til menigheden. Forløbet afrundes med en “ulvetimegudstjeneste” i den lokale kirke. Formen herfor er, at vi mødes i kirken til en familiegudstjeneste kl. 17.00. I løbet af denne opfører minikonfirmanderne et teaterstykke, som de har forberedt gennem de forgangne 6 uger. Efter gudstjenesten spiser vi pizza sammen i kirken. Denne gudstjeneste er åben for alle, så både forældre, bedsteforældre og søskende – samt andre interesserede – kan deltage. Tilmelding er en forudsætning af hensyn til pizzabestilling, men detaljerne herfor vil fremgå af begivenhed i kalenderoversigten. 

Luk menu