I efteråret afholder valgmenigheden 6 ugers minikonfirmandforløb i Allingåbro – tilsvarende 6 uger i Vivild om foråret. Da vi ikke har lokaler i Allingåbro, har vi fået lov til at låne et lokale på Allingåbroskolen, mens undervisningen i Vivild foregår i valgmenighedens konfirmandstue på Søndermarksvej 43. Undervisningen tilbydes alle 3. klassere – uagtet øvrig tilknytning til menigheden. Forløbet afrundes med en “ulvetimegudstjeneste” i den lokale kirke. Formen herfor er, at vi mødes i kirken til en familiegudstjeneste kl. 17.00. I løbet af denne opfører minikonfirmanderne et teaterstykke, som de har forberedt gennem de forgangne 6 uger. Efter gudstjenesten spiser vi pizza sammen i kirken. Denne gudstjeneste er åben for alle, så både forældre, bedsteforældre og søskende – samt andre interesserede – kan deltage. Tilmelding er en forudsætning af hensyn til pizzabestilling, men detaljerne herfor vil fremgå af begivenhed i kalenderoversigten. 

Luk menu