You are currently viewing Nyt klaver/formiddagshøjskole

Nyt klaver/formiddagshøjskole

Onsdag d. 13. november havde vi besøg af Ole Kobbelgaard, valgmenighedspræst i Sdr. Nærå Valgmenighed, der foredragede over ordene “fuld frihed eller pengene tilbage!” Efter en herlig formiddag med sang, snak, kaffe, frokost – og ikke mindst oplysende foredrag – gik vi derfra med opfordring til, at de grundtvigske valg- og frimenigheder skal stå sammen og værne om friheden, så det hele ikke ender i administration og bureaukrati. Ved denne lejlighed indviede vi også konfirmandstuens nye klaver. Fællessangen er en fast del af sammenkomsterne hos os. Tak til alle, der deltog. Længe leve frihed i tanke, tro og tale!