Norddjurslands Valgmenighed er en grundtvigsk valgmenighed, der er oprettet i 1948. Valgmenigheden er en del af Folkekirken, men har et udstrakt selvstyre og frihed. Det betyder, at den har egen økonomi og selv vælger sin præst.

Alle kan blive medlem af valgmenigheden og man er ikke bundet af sognegrænser. Medlemmerne er fritaget fra kirkeskat via staten, men giver et medlemsbidrag direkte til valgmenigheden. Medlemsbidraget dækker valgmenighedens udgifter til præst, kirke mm. Medlemsbidraget er fradragsberettiget.

Norddjurslands Valgmenighed har ca. 450 medlemmer, der kommer geografisk bredt. Valgmenigheden har præstegård og konfirmandstue i Vivild. Gudstjenester afholdes i Vivild og Vejlby kirker. Alle er velkomne til at deltage i gudstjenester og arrangementer uanset medlemskab eller ej.

Vil du vide mere om Norddjurslands Valgmenighed, så kontakt valgmenighedspræsten eller bestyrelsen.