Tak fordi du overvejer at blive medlem af Norddjurslands Valgmenighed.

Du kan bliver medlem på 2 måder:

  1. Kontakt valgmenighedspræst Signe Helbo for yderligere informationer om valgmenigheden. Valgmenighedspræsten kan kontaktes på mail@norddjurslands-valgmenighed.dk eller på 2367 9413. 
  2. Udfyld vores indmeldelsesblanket og send den til valgmenighedspræst Signe Helbo. Herefter foretager valgmenigheden de fornødne registreringer.

Udfyld digitalt her

Ved indmeldelse i Norddjurslands Valgmenighed bevarer du
fortsat dit medlemskab af folkekirken, men du betaler ikke længere kirkeskat. I
stedet får du fradrag i skatten for bidrag som gaver efter ligningslovens §8.A
og for bidrag efter en forpligtelseserklæring jf. ligningslovens §12.3,
derfor……..

  •      
    forventes det, at du giver bidrag svarende til 1,6% af din skattepligtige indkomst
  • forventes det, at du giver adgang til dine indkomstoplysninger i din skattemappe hos SKAT.

Som medlem betaler du et årligt kontingent som p.t. er 150 kr.

Norddjurslands Valgmenighed modtager ingen offentlige tilskud til driften. Det betyder, at vi er afhængige af, at du yder frivillige
bidrag til valgmenigheden, så vi kan aflønne vores præst og organist samt betale husleje og afholde øvrige faste udgifter.

Luk menu