P.t. ingen minikonfirmandundervisning. Nye hold kan oprettes efter ønske og behov for elever i 3. klasse. Ved ønske herom kontakt vores præst, Signe Helbo på tlf. 23679413.

Som udgangspunkt byder et forløb på 6 uger med introduktion til kristendommen og dens fortællinger om kærlighed, fællesskab og tilgivelse.