Minikonfirmander 3. klasse elever kan tilmelde sig til efterårets undervisning hos Karen Marianne. Undervisningen kommer til at ligge på onsdage.

Opstartsdag er da onsdag den 28. september kl. 14.15.  alt efter hvornår I får fri. Lad mig høre om tidspunktet passer. Vi mødes i konfirmandstuen på Søndermarkvej 43 i Vivild. Børn fra Allingåbro arrangerer vi kørsel for.

I valgmenigheden tilbyder vi minikonfirmandundervisning for 3. klasserne i Allingåbro om efteråret, mens 3. klasserne i Vivild får tilbudt undervisning i foråret. Skulle man gå på en anden skole, kan man deltage i enten Vivild eller Allingåbro, som man finder mest passende – i så tilfælde kontakter I blot vores præst for at høre, hvornår undervisningen begynder. Forløbet tilrettelægges af præsten, mens frivillige fra menigheden hjælper til ved undervisningen. 

Som udgangspunkt byder forløbet på 6 uger med introduktion til kristendommen og dens fortællinger om kærlighed, fællesskab og tilgivelse. På de seks uger vil minikonfirmanderne forberede et teaterstykke, som de vil opføre for deres familier som afslutning på forløbet ved en såkaldt ulvetimegudstjeneste i enten Vivild eller Vejlby kirke. Her spiser vi efterfølgende sammen i kirken. 

Information vil blive sendt ud via skolernes intranet, og tilmelding foregår hos præsten. 

Luk menu