I løbet af året bestræber vi os på at afholde både film-, sang- og foredragsaftener. Foredragsaftenerne ligger på udvalgte dage kl. 19.00 i konfirmandstuen på Søndermarksvej 43. Foredragsholderne vil typisk afspejle forskellige sider af den folkelige oplysning, ligesom vi ved disse foredrag vil synge sange fra højskolesangbogen og debattere foredragets indhold over kaffe og kage. Detaljerne vil fremgå af kalenderen, når foredragene er planlagt. Herudover planlægger valgmenigheden i samarbejde med Vivild Gymnastik- og Idrætefterskole et årligt foredrag om et emne, der appelerer til både efterskoleelever, unge, voksne og seniorer. 

I samarbejder med Ørsted Biograf afholder vi 1-2- årlige filmarrangementer. Vi har bl.a. vist Pagten, Lykke-Per, Som i Himlen og den italienske film Livet er Smukt. Efter filmvisningen indleder vores præst en debat om tematikkerne i den udvalgte film. Vores filmaftener er – ligesom de øvrige aktiviteter – åbne for alle uanset øvrig tilknytning til menigheden. Tilmelding og detaljer vil fremgå af kalenderens beskrivelse af arrangementet. Udover disse filmaftener bestræber vi os på at afholde 1-2 sangaftener i løbet af året. Fx har vi afholdt to sangaftener, hvor vi har sunget salmer fra salmebogstillægget “100 salmer”, ligesom vi har tematiske sangaftener, hvor sangene er udvalgt specifikt til dagen. Siden forsommeren 2021 har vi til stor glæde afholdt “fyraftenssang”: 45 minutters uformel fællessang, hvorefter vi går hver til sit. Dette format fortsætter vi med at afholde løbende. Som noget nyt fra marts 2024 forsøger vi med morgensang en lørdag formiddag et par gange om året.