Befrielsesgudstjeneste

Søndag d. 2. maj afholder vi traditionen tro befrielsesgudstjeneste i Vivild kirke kl. 19.00. I år er gæsteliturg og -prædikant litteraturhistoriker og sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus, Anders Thyrring Andersen.
Forud for gudstjenesten afholder Anders et foredrag for os om friheds- og fællesskabstankerne hos Martin A. Hansen. Foredraget begynder kl. 17.00. I overensstemmelse med de gældende restriktioner vil foredraget foregå udendørs ved Valgmenighedens lokaler på Søndermarksvej 43 i Vivild, hvor vi stiller stole og lydanlæg an, så alle kan høre, hvad der bliver sagt – trods behørig afstand. Foredraget fordrer, at vejret er med os, så hold jer orienteret på hjemmeside og/eller Facebook i dagene op til – og klæd jer varmt på til et par timer i det fri.
I forbindelse med foredraget vil der være plads til både fællessang og spørgsmål. Bestyrelsen sørger for kaffe samt en personanrettet sandwich, som vi kan hhv. varme og mætte os på inden gudstjenesten. Pris for arrangementet er 50 kr, der betales på dagen.
Vi håber på god opbakning til dette arrangement, omend vi har rykket det udendørs. Frihed og fællesskab er to begreber, vi i Valgmenigheden vægter højt – dem skal vi hylde denne dag.
Vel mødt!
Luk menu