You are currently viewing Sangglæde i januar og februar

Sangglæde i januar og februar

Det nye år byder på fornyet sangglæde.

Alle begivenhederne fremgår af kalenderen, men vi vil gerne rette en særlig opmærksomhed mod vores sangaften om Kai Normann Andersen tirsdag den 23. januar, samt vores sangaften i fællesskab med Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole torsdag en 22. februar.

Begge arrangementer afholdes i efterskolens foredragssal.

Vores menighedskor vil synge for os under gudstjenesten søndag den 4. februar, og så afholder vi som noget helt nyt morgensang lørdag den 3. februar kl. 9.15. Formatet er lige så uformelt, som vi kender det fra fyraftenssang. Dog vil der her være mulighed for kaffe og hyggesnak fra kl. 8.45.

Det er naturligvis vores musikalske fyrtårn og organist, Klaus Bjerg, der styrer slagets gang ved det hele. Vel mødt!