Fra formanden

Det forgangne år har været præget af mange, store arrangementer så som 75-års jubilæet, årsmødet for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder, to generalforsamlinger med vedtægtsændringer, grundlovsmødet m.fl.

I 2024 ser det foreløbigt ud til, at vi vender tilbage til et lidt mere adstadigt tempo og kan varetage vore almindelige opgaver som vanligt.

Der afholdes generalforsamling den 21. marts 2024 og medlemmerne bedes allerede nu overveje mulighederne for opstilling af kandidater til bestyrelsesvalget. Generalforsamlingen omtales nøjere i næste udgave af kirkebladet.

Med ønsket om et godt og lykkebringende nytår!