Præstelige tanker

Lyt til Valgmenighedens præstens tanker om aktuelle emner i den tid, vi er i.Der kommer små film i løbet af den kommende tid.

  • Den 1. er om HAMSTRING og hvad det gør ved mennesker.
  • Den 2. er om ETIK: Hvad er vigtigst for dig, lyst eller pligt? Skal man yde
    før man kan nyde – eller nyde, før man kan yde…
  • Den 3. er om HÅB, – alt det, fornuften ikke kan bruge til noget, men som vi ikke desto mindre har så ganske hårdt brug for. Håbet, der ikke har brug for viden og sandsynlighedsberegning, men som kan nøjes med tro og tillid…
  • Den 4. er om BØNBøn er et kald UDAD. En henvendelse, der går fra den bedende og ud mod altings Skaber. Det gælder ikke om at finde på flotte ord – bønnen er ikke en præstation, men en hengivelse til livet selv. I bønnen giver vi slip på og selv – og det er en ganske vigtig ting at opøve sig i. For livets mening findes udenfor os selv. I kærlighedens fællesskab – med Vorherre og hinanden.
  • Den 5. er om TAKNEMMELIGHEDEndnu en præstelig tanke, denne gang om taknemmelighed, glæde og sorg – alt det, som vi kæmper med både i denne tid og i livet generelt.
  • Den 6 er om Store Bededag – I anledning af Store Bededag har jeg været på “præstevisit” hos konfirmanderne og talt med dem om bøn. Det er der kommet denne lille film ud af. Jeg synes, det er nogle fantastisk kloge unge mennesker, jeg får æren af at konfirmere i august. Del gerne videoen, så andre også kan få glæde af at få de unge menneskers tanker om bøn med på vejen… Husk at vi holder digital gudstjeneste igen på søndag, d. 10. maj!