Formandens indlæg

Generalforsamling afholdes den 21. marts 2024 kl. 19.00 i konfirmandstuen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden udgangen af februar måned (se vedtægterne på hjemmesiden: https://norddjurslands-valgmenighed.dk/vedtaegter/). I år er 4 bestyrelsesposter på valg og 2 ud af 4 nuværende bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg nemlig Kirsten Bjerg og Klaus Schelander, mød derfor op på generalforsamlingen og få indflydelse på sammensætningen af bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Frans Maribo Pedersen