You are currently viewing Grundtvig er død – arven er vores

Grundtvig er død – arven er vores

Gider vi egentligt arve noget fra fortiden?

Den anti-lutherske strømning, der løber gennem folkekirken netop nu, gør spørgsmålet relevant. I foredraget tirsdag den 27. februar kl. 19.00 vil vi se på Grundtvigs syn på Luther og på, hvordan Grundtvig omformede og udfoldede Luthers tanker i sin samtid.

Vi vil særligt se på Grundtvigs bibelsyn og hans salmevision. Det er en af foredragets pointer, at Grundtvigs måde at overlevere og omforme fortiden på er en vigtig arv for nutiden.

Foredraget holdes af tidligere hjælpepræst i Valgmenigheden Benedikte Hammer Præstholm.